• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : NIKOLAS EVANGELOS KOLONIAS FACUTY OF FINE ARTS, CMU
  • ISBN :9786163986375
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 136
  • ขนาดไฟล์ : 3.30 MB
This book researches the historical relationship of cybernetics and art, an affiliation of technology and culture that emerged after the second world war,. In the second phase of modernity, cybernetics became the main model and method for design and envision the societiess of the future. From the modern utopias of film, art and television imagery to those of cyberspace, various kinds of media territories populate contemporary media culture. Unlike television and other traditional forms of mediation, digital image have established a spectrum of different forms of entertainment and interaction.
NextART IN THE AGE OF CYBERNETIC MACHINES
1 CHAPTER 1 The Digital Image
23 CHAPTER 2 In the Future Nothing, Human Will Remain
43 CHAPTER 3 The Rise of Cyber Brain
97 CHAPTER 4 The Three Paradigms
113 BIBLIOGRAPHY