สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

ผุดเกิดมาลาร่ำ

Moving Around Myanmar

UMD 25 EDUCATION AMID RENUNCIATION

UMD 24 FIGHT OR FLIGHT

UMD 26 TRADITION AND MODERNITY IN TA’ANG TEA CULTIVATION

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา

ขึดข้อห้ามในล้านนา

ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ

ตำนานสุริโยเทโฆ

พุทธกัมมัฏฐานทาน

ปรมัตถธรรม

โปราณสังคหสูตร

พระญาปลาช่อน

พิธีกรรมต่างๆ

มหาวิบากรอม

มโหสถรอม

โวหารกรณีโทน

สมันตกัปปโวหาร

สังเวค

สัตตสัมโพชฌงค์

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201

เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง

สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ตาสว่างกับรัชกาลที่ 4

นบพระภูมิบาล

ราชสำนักรัชกาลที่ 6

ปรีดี พนมยงค์ กับชีวิต 21 ปีในจีน

เลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

อ่านสยามตามแอนนา : การบ้านและการเมืองในราชสำนักคิงมงกุฎ

มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

พุทธพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพุทธ

When we vote พลวัตการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในอาเซียน

ตามรอยอาทิตย์อุทัย แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex

พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวันพระธาตุดอยสุเทพ

สยามรัฐท่ามกลางจักวรรดินิยม

ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่

พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน

มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2563

นครวัดทัศนะสยาม

กาดก่อเมือง: ชาติพันธุ์และคาราวานการค้าล้านนา

แรงงานวิจารณ์เจ้า ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย พ.3 ฉบับปรับปรุง

สงครามเย็น (ใน) โบว์ขาว

หลังบ้านคณะราษฎร:ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

กองทัพคณะราษฎร ล้อมรั้วประชาธิปไตยในยุคปฏิวัติสยาม

กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา/พม่า

Handout Risk Management