สถาปัตยกรรม บ้าน และสวน

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

แสงสว่างในสถาปัตยกรรม

ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร พ.2 (ฉบับปรับปรุง)