วิทยาศาสตร์การแพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป Rehabilitation Medicine in General Practice

สรุปสาระสำคัญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6

โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการผ่าตัด Carpal Tunnel Syndrome and surgery

ภาพรวมการผลิตยา

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด Biostatistics and Epidemiology พิมพ์ครั้งที่ 2

การฟื้นสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังโดยวิธีทางกายภาพบำบัด

เวชศาสตร์ในช้าง

คู่มือการจัดการที่พักรักษาตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิด

สตาร์ชต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด