• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : RCSD
  • Author : Lei Shwe Sin Myint and Sandar Aung
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 106
  • ขนาดไฟล์ : 1.89 MB
TRADITION AND MODERNITY IN TA ANG TEA CULTIVATION Gendered Forms of Knowledge Ecology Migration and Practice in Kyushaw Village
Foreword iii
Acknowledgements v
About the Series vii
Abstract ix
စာတမ်းအကျဉ်းချုပ် (Burmese language abstract) x
List of Tables and Figures xiv
I: Introduction 1
Research questions 4
Research methods and field site 4
2: The Tea Leaf in Myanmar History, Culture, and 7
Economic Relations
Myanmar oral histories of tea, its significant meanings, and 7 c
olonial influences
Tea in different forms in Burmese ritual and practice 12
The emergence of the modern tea economy in northern and 15
southern Shan State
3: Gendered Forms of Tradition in Kyushaw Village: 21
Custom, Ecology, and Pandagar Spirituality
History of tea cultivation in Kyaukme and the 21
changing nature of the industry
Upland ecological context: community forestry, land use 27
and ownership