• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : RCSD
  • Author : Hnin Hnin Nge, Thet Thida Win and Khin San Wai
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 97
  • ขนาดไฟล์ : 1.44 MB
Land Grabbing in the Development of Mandalay s International Airport and the Local Fight for Justice
Foreword iii
Acknowledgements v
About the Series vii
Abstract ix
စာတမ်းအကျဉ်းချုပ် (Burmese language abstract) x
List of Tables and Figures xiv
I: Introduction 1
Research questions 5
Research methods and field site 5
2: Loss of Farmland in the Development of 9
Mandalay’s Airport
Land grabbing through Myanmar’s eras of dictatorship 9
Aye Kyi Kone village prior to forced relocation 12
Airport construction and the forced relocation of villagers 15
3: Forced Livelihood Changes and Social Dislocation in 29
Aye Kyi Kone Following the Project
The rapid, irreversible decline in local agriculture 30
New livelihoods in the airport construction and beyond 33
Migration as a result of land loss and changes in family and 37
community structure