• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : RCSD
  • Author : Hnin Hnin Nge, Thet Thida Win and Khin San Wai
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 104
  • ขนาดไฟล์ : 1.66 MB
EDUCATION AMID RENUNCIATIONThe Movement of Young Ta’ang Girls from Con ict Areas to Mandalay’s Nunneries
Foreword iii
Acknowledgements v
About the Series vii
Abstract ix စာတမ်းအကျဉ်းချုပ် (Burmese language abstract) x List of Tables and Figures xiv
I: Introduction 1
Literature review 3
Research questions 7
Research methods and field site 7
2: Conflict,LivelihoodsandEducationinUpland 11
Ta'ang Communities
Upland tea production and rice cultivation 12
Ta'ang Buddhism 15
Localized conflict and insecurity in northern Shan State 17
Conflict and under-resourced Ta'ang schools 20
3: Ta'ang Nun Migration: Networks between 25
Conflict and Education
Local impacts of conflict and young girls' decision to migrate 25
Village monk and nun networks - connections to 36
lowland Buddhist education