• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : RCSD
  • Author : Tony Waters Ashley South Chayan Vaddhanaphuti Luke Corbin
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 288
  • ขนาดไฟล์ : 2.85 MB
MOVING AROUND MYANMAR Migration in, from, and back to Burma
Contents
Foreword iii
Abbreviations vi
Acronyms vi
List of Tables and Figures x
Note on Terminology xiii
Moving Around Myanmar: Migration in, from and
back to Burma 1
Tony Waters & Ashley South
1: TheCampandRefugeeAgency:Repatriationsonthe Thailand-Myanmar Border 13
Aryuwat Raruen
2: Urban Enclaves: New Forms of Precarity for
Exiled Workers in Bangkok 31
François Robinne
3: Female Migrant Labor to and from Kyu Shaw,
a Tea-Cultivating Palaung Community 61
Lei Shwe Sin Myint & Sandar Aung
4: CombatingtheTraffickingofMyanmarWomentoChina and Thailand and Protecting Victims on their Return 83
Nita
5: AgrarianChangeandRural-to-UrbanTransitionsin
Kyaw Town 109
Nyunt Nyunt Win