• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Trairat Chatkaew
  • Author : Trairat Chatkaew
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 96
  • ขนาดไฟล์ : 42.04 MB
หนังสือเล่มนี้….เป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ผสมผสานแนวคิดทางปรัชญาเก่าและใหม่ ที่คนไทยคนหนึ่ง พยายามที่จะสร้างผลงานไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำ ผมได้ใช้เวลากว่า 2 ปีในการพัฒนา จนออกมาเป็นรูปเล่มที่คิดว่าน่าจะพอขายได้ แต่คิดไปคิดมา “ไม่ขาย” ดีกว่า การส่งต่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงหลักคิดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า อย่างไรก็ตาม ผมพร้อมที่จะไปนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป และพบกันแบบตัวต่อตัวได้ในหลักสูตร “The LEADER” และในรายการ “The LEADER” ของผมในอนาคตได้ และพร้อมที่จะไปพัฒนาผู้นำในองค์กรของทุกท่าน ขอขอบคุณ bookcaze ที่ให้เกียรติและให้โอกาสผมเผยแพร่หนังสือเล่มนี้บนแพลตฟอร์มที่มีคุณค่าด้วยครับ 
ขอให้สนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว
 trairatchatkaew@gmail.com 099-2243993 “เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ แต่เปลี่ยนตัวเองได้”โลกในอนาคตอีกไม่นาน มันจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก เร็วแบบที่เราอาจจะต้องตื่นตัวตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเฝ้าจับตาดูมัน ไม่งั้นก็จะไม่ทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่ นวัตกรรมใหม่ๆจะมาสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้แก่ชีวิตของมวลมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนจะต้องปรับตัวเองให้เร็ว เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดในสังคมอนาคตที่กำลังจะมาถึง สังคมที่เข้าสู่ยุค 5.0 ยุคแห่งเทคโนโลยีที่จะมาทำงานแทนมนุษย์ ยุคแห่งการแข่งขันที่เน้นรูปแบบใหม่ๆ ยุคแห่งนวัตกรรมข้ามสายพันธุ์ ยุคแห่งการศึกษาที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ยุคแห่งสังคมผู้สูงอายุ ยุคแห่งการกลับมาของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยุคแห่งทุนนิยม ฯลฯ แล้วเราจะทำอย่างไร ปรับตัวอย่างไร เป็นผู้นำในสังคมยุคใหม่ได้อย่างไรลองมาศึกษาแนวคิดที่จะทำให้เราอยู่รอดในสังคมยุคใหม่กัน โดยที่เราคงต้องผนวกเอาศาสตร์บางอย่างที่ยังคงจำเป็นต้องใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดความเป็นผู้นำในอดีตบางเรื่องอย่างปรัชญาของ KENDO ที่ผู้เขียนเลือกมาใช้เป็นแนวทางบ้าง โดยผสมผสานแนวคิดและแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะให้ผู้อ่านมีแนวทางปฏิบัติเพื่อการอยู่รอดและเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ในอนาคตของสังคมยุค 5.0 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเพียงต้องการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เท่านั้น ความเชื่อของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน แต่มันก็ทำให้รู้สึกสบายใจที่ได้สร้างประโยชน์เล็กๆน้อยๆไว้ให้แก่สังคม ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว กุมภาพันธ์ 2562
หัวข้อ
บทนํา 1
1. ความเชื่อของศาสตร KENDO 16
2. KENDO 5.0 คืออะไร 25
3. วินัยแห่งอํานาจพื้นฐาน 5 ประการของมนุษย์ 29
- วินัยเฉพาะบุคคล (Personal) 41
- วินัยองค์กรและธุรกิจ (Business) 50
- วินัยต่อสังคมและการมีส่วนร่วม (Community) 58
- วินัยแห่งความท้าทาย (Challenges) 64
- วินัยต่อการตัดสินใจ (Decision) 70
4. บทสรุป 79
ประวัติผู้เขียน 85