• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
  • ISBN :9786163986092
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 146
  • ขนาดไฟล์ : 2.76 MB
กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา/พม่า :ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบาล กองทัพ และกลุ่มชาติพันธุ์
บทที่ 1 ปฐมบทของกระบวนการสันติภาพ
บทที่ 2 การสร้างกลไกเพื่อกระบวนการสันติภาพ
บทที่ 3 ผลลัพธ์ของกระบวนการสันติภาพ
บทที่ 4 ประเมินความก้าวหน้ากระบวนการสันติภาพจากฐานราก
บทที่ 5 ความท้าทายของกระบวนการสันติภาพ
ฯลฯ