• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ปรัชญากรณ์ ลครพล
  • ISBN :9789740217459
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 282
  • ขนาดไฟล์ : 19.96 MB
หลังการปฏิวัติสยาม 2475 ระบอบการปกครองใหม่มีสถานะไม่มั่นคง ทำให้คณะราษฎรต้องเร่งหานโยบายสร้างความมั่นคงทางการเมือง ภารกิจปฏิวัติ “กองทัพพระมหากษัตริย์” ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ “กองทัพคณะราษฎร” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเริ่มขึ้น ชนชั้นเจ้าซึ่งเคยอยู่ในโครงสร้างส่วนบนของกองทัพถูกขจัดออก แทนที่ด้วยผู้นำกองทัพใหม่จากคณะราษฎรด้วยหวังว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่ล้อมรั้วประชาธิปไตยให้อยู่รอดท่ามกลางสมรภูมิการเมืองและการสงคราม
๑ การกำเนิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ในสยามประเทศ

๒ “กองทัพคณะราษฎร” ฐานอำนาจทางการเมืองของคณะราษฎรเมื่อแรกปฏิวัติ

การปรับปรุง “กองทัพพระมหากษัตริย์” ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ปฏิวัติ “กองทัพพระมหากษัตริย์” เพื่อสร้าง “กองทัพคณะราษฎร”
การรวบอำนาจเบ็ดเสร็จในกองทัพของผู้นำคณะราษฎร
๓ “กองทัพรัฐบาลคณะราษฎร” ยุคแห่งการขยายอำนาจทางการทหาร

จากกองทัพคณะราษฎรสู่ “กองทัพประชาชาติ”
สร้างกองทัพให้พร้อมรบ
๔ “กองทัพประชาชาติ” กับบททดสอบของสงคราม

การปรับปรุงกองทัพก่อนสงครามพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
การจัดกำลังรบในสงครามพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
การจัดกำลังรบในมหาสงครามเอเชียบูรพา