• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
  • ISBN :9789740217367
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 346
  • ขนาดไฟล์ : 6.40 MB
“อ่าน” โลกทัศน์ ตัวตนของคนต่างรุ่น ต่างวัย ต่างวัฒนธรรม ต่างอุดมการณ์ทางการเมือง “สำรวจ” ปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญของไทยในปี พ.ศ. 2563 ทำความเข้าใจรายละเอียดอันซับซ้อนภายในความขัดแย้ง และ “ฟัง” เสียง ของพวกเขาจากพื้นที่การชุมนุมจริง รวมถึงข้อเสนอถึงคน “รุ่น (ใน) ระหว่าง” ผู้ติดอยู่กึ่งกลางระหว่างยุคสมัยและอุดมการณ์ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการเชื่อมประสานรอยร้าวและความขัดแย้งที่ไร้ทางออก
1. โลกที่ (ไม่อาจ) เปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่รุ่นสงครามเย็น
2. คนรุ่นโบว์ขาว เมื่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงปะทะกับโลกที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
3. จากการเมืองบนโลกออนไลน์สู่การเมืองบนท้องถนน
4. การเติบโตและพัฒนาการการชุมนุมของคนรุ่นโบว์ขาว
5. เรากำลังต่อสู้กันเพื่ออะไร : บทเรียนจากประเทศอื่น ๆ
6. (ใน) ระหว่างและโบว์ขาว : ความหวังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง