• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ปริพนธ์ นำพบสันติ
  • ISBN :9786740217336
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 322
  • ขนาดไฟล์ : 25.24 MB
Liveable Japan ใส่ใจไว้ในเมืองผู้เขียนได้นำทางคุณไปคลี่ขยายเบื้องหลังอันแสนใส่ใจของญี่ปุ่น เมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของคนทั่วไป ทบทวนปัญหาบางอย่างที่แม้กระทั่ง “เมืองในฝัน” ของใครหลายๆ คนอย่างญี่ปุ่นเองก็ยังแก้ไม่ได้ รวมไปถึงชี้ชวนให้คุณตั้งคำถามใหม่ๆ พร้อมกับทำความเข้าใจวิธีคิดต่อคำถามสำคัญของความเป็นเมืองเหล่านั้นใน “แบบญี่ปุ่นๆ”… เมืองซึ่ง “เข้าใจ” และ ใส่ “ใจ” เข้าไปในวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหา เพื่อออกแบบและพัฒนาให้กลายเป็น “เมืองของทุกคน” ที่มั่นใจได้ว่าใครๆ ก็จะสามารถ “อยู่ได้” และ “อยู่ได้ดี” โดยแท้จริง
- ระเบียบวินัย เริ่มต้นได้จากการออกแบบ
- กรวยเถอะครับ
- TOD จักรวาลกว้างใหญ่รอบสถานีรถไฟ
- เครื่องตรวจตั๋ว (มากกว่า) อัตโนมัติ
- Wayfinding Signage ในสถานีรถไฟ เดินยังไงก็ไม่หลง
- ที่จอดรถ Japan Only
- ทำไม่คนญี่ปุ่นถึงชอบ “ปั่น” (จักรยาน) บนทางเท้า
- อากาศดีสร้างได้
- จัดรูปที่ดิน จัดรูปชีวิต
- ไม่มีหลุม ไม่มีบ่อ แต่มี "รู" (พรุน)
ฯลฯ