• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : -
  • Author : TFMA
  • ISBN :-
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 22
  • ขนาดไฟล์ : 10.79 MB
คู่มือการจัดการที่พักรักษาตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิด โดย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
01 ผู้รักษาตัวอยู่บ้าน 4
02 สถานที่ 5
03 อุปกรณ์ 9
04 ขั้นตอนในการดำเนินชีวิต 11
05 การทำความสะอาด 14
06 ผู้อาศัยร่วม 17
07 ภาคผนวกและอ้างอิง 21