• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : คริส เบเกอร์ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  • ISBN :978-974-02-1721-3
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 474
  • ขนาดไฟล์ : 14.75 MB
ฉายภาพอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนจะเป็นรัฐ ให้เห็นการก่อร่างสร้างสังคม สร้างอำนาจ และการจัดตั้งสถาบัน ตลอดจนความสัมพันธ์กับจีน เพื่อนบ้าน และชาติตะวันตก จนถึงการล่มสลายและการกำเนิดกรุงเทพฯ ผู้อ่านจะเห็นพัฒนาการทั้งด้านสังคมมนุษย์และสภาพภูมิศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบถ้วนที่สุด
1 ก่อนอยุธยา
2 การปรากฏตัวขึ้น
3 สมัยสงคราม
4 สันติภาพและการค้า
5 สังคมเมืองและการค้า
6 เสียกรุง
7 สู่กรุงเทพฯ