• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : พรเทพ ฉันทนาวี
  • ISBN :978-616-302-215-8
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 77
  • ขนาดไฟล์ : 2.91 MB
กลุ่ม Old-Age ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It s OK : รหัสลับพัฒนา บุคลากร” จะหมายถึง พนักงานใกล้เกษียณ ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า เรียกได้ว่าเป็น The Master ขององค์กร ฝ่ายผู้บริหาร และ HR ควรจัดการฝึกอบรม “ทักษะในการสอน” หรือ “การโค้ชผู้อื่น” ให้กับบุคคลากรกลุ่มนี้ เพื่อดึงเอาความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ ของพวกเขา นำมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อส่งต่อทายาทหรือผู้สืบทอด อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร