• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : พรเทพ ฉันทนาวี
  • ISBN :978-616-302-216-5
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 89
  • ขนาดไฟล์ : 2.85 MB
กลุ่ม Kid ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It s OK : รหัสลับพัฒนา บุคลากร” จะหมายถึง พนักงานเด็กใหม่แรกเข้า เป็นผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ ฝ่ายบริหารและ HR จะพัฒนาความคิดและความสามารถกลุ่มนี้ได้อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพงาน ความก้าวหน้าในอาชีพและใช้เป็น แนวทางใหม่ (New Approach) อันจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ....................................................................................