• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
  • Author : ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 400
  • ขนาดไฟล์ : 5.92 MB
สู้โควิดแบบไทย ๆ" หนังสือที่คนประชาชนคนไทย และทุกหน่วยงานต้องอ่าน ณ นาทีนี้.สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำหนังสือ "สู้โควิดแบบไทย ๆ" ที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้เขียนบทความจากประสบการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ตามหลักระบาดวิทยา และเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ทางสาธารณสุขของไทยและสากล เอาไว้ได้อย่างน่าติดตามอ่าน
อารัมูภกถา 10
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศั
บทนํา 14
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 16
อนุทิน ชาญวีรกูล
คำนิยม 18
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
คำานิยม 20
แมทธิว พอล ดีน
ตอนที่ 1 ความต่างในความเหมือน 25
ตอนที่ 2 ทางใครทางมัน 33
ตอนที่ 3 สามเจ้าทฤษฎีแห่งอังกฤษ 41
ตอนที่ 4 สุดยอดของการบัญชาคือระเบียบวินัย 47
ตอนที่ 5 ตรวจแถวเกณฑ์ทหาร ลูกหลานไทยสายไอทีสู้ COVID-19 53
ตอนที่ 6 แม่ทัพไอทีที่เราต้องการ 59
ตอนที่ 7 การทำางานที่บ้านอันเนื่องมาจากโรคระบาด (ตอนที่ 1) 63
: มิติทางกายภาพ
ตอนที่ 8 การทำงานที่บ ้านอันเนื่องมาจากโรคระบาด (ตอนที่ 2) 69
: มิติเรื่องงาน
ตอนที่ 9 การทำงานที่บ ้านอันเนื่องมาจากโรคระบาด (ตอนที่ 3) 75
: มิติด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน