• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ดร.จิรภัทร แจ้งจำรัส
  • Author : ดร.จิรภัทร แจ้งจำรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 180
  • ขนาดไฟล์ : 14.12 MB
พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันตามหลักสัทศาสตร์ Phonetics for Speaking American English วิธีการดาวน์โหลดไฟล์เสียงอยู่ที่หน้า ' ข ' ดร.จิรภัทร แจ้งจำรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันไม่ใช่เรื่องยากแต่จะเป็นเรื่องที่สนุก หากผู้เรียนชาวไทยเข้าใจวิธีการออกเสียงอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกทักษะการแยกหน่วยเสียงในภาษาอังกฤษและฝึกการใช้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียง เริ่มจากเสียงสระ พยัญชนะ พยัญชนะควบกล้ำ การเน้นเสียงหนัก-เบาในระดับคำและประโยค รวมถึงการใช้ทำนองเสียงสูง-ต่ำในการสนทนา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัทศาสตร์...................................................................................1
1.1 เสียงเกิดจากอะไร.............................................................................................................1
1.2 ลักษณะของเสียง..............................................................................................................2
1.3 การรับรู้เสียง....................................................................................................................5 1.4
สัทอักษร..........................................................................................................................5
1.5 ภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา................................................................................8
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1............................................................................................................11
บทที่2 กลไกและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง........................................................................... 13
2.1 การผลิตเสียงพูด.............................................................................................................13
2.2 อวัยวะที่ใช้ออกเสียง.......................................................................................................14
2.2.1 ปอด กะบังลมและหลอดลม..................................................................................14
2.2.2 กล่องเสียงและเส้นเสียง ........................................................................................ 15
2.2.3 อวัยวะที่อยู่เหนือเส้นเสียง..................................................................................... 16
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2............................................................................................................21