• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : กำพล จำปาพันธ์
  • ISBN :978-974-02-1717-6
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 338
  • ขนาดไฟล์ : 65.14 MB
หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์อยุธยาผ่าน รูปร่างทรงผม, อาหารการกิน, หยูกยา และโรคภัย รวมถึงเรื่องเพศ เพื่อปลดเปลืองประวัติศาสตร์อยุธยาออกจากความ “ขลัง” ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็อ่านเข้าใจได้ และฉายภาพมนุษย์อยุธยาให้กลับมามีชีวิตชีวา มีน้ำมีนวลมากกว่าเดิม
01 ส่องร่างกาย "มนุษย์อยุธยา" ผ่านภาพวาดในประวัติศาสตร์
02 โรคภัยไข้เจ็บกับสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
03 "ตำราพระโอสถพระนารายณ์" กับ "สังคมเมืองท่านานาชาติ" ในประวัติศาสตร์อยุธยา-อุษาคเนย์ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18
04 ข้าวปลาอาหารและวัฒนธรรมการกินอยู่ ของ "มนุษย์อยุธยา" และชาวอุษาคเนย์
05 ผู้หญิง อำนาจ และ Sex ในสังคมอยธุยา