• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ณัฐพล ใจจริง
  • ISBN :978-974-02-1700-8
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 354
  • ขนาดไฟล์ : 14.75 MB
การก้าวขึ้นเป็นผู้นำเอเชียของญี่ปุ่นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้ไทยตื่นตัวอย่างมาก ทั้งปัญญาชน ข้าราชการ และนักหนังสือพิมพ์ต่างยกให้ญี่ปุ่นเป็นโมเดลในการสร้างชาติ และรัฐบาลคณะราษฎรได้ส่งคนไปดูงานที่ญี่ปุ่นจำนวนมาก ญี่ปุ่นเองก็กำลังมองหาพันธมิตรชาติเอเชียเพื่อต่อต้านอิทธิพลตะวันตก เมื่อความต้องการตรงกันจึงมีการสถาปนาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น นำไปสู่การสร้างชาติสมัยใหม่ภายใต้รัฐบาลคณะราษฎร
1 บทนำ
2 เมื่ออาทิตย์ทอแสง : ญี่ปุ่นในฐานะศูนย์อำนาจใหม่ของเอเชีย
3 อรุณรุ่งของระบอบประชาธิปไตยไทย ภายใต้ระเบียบเอเชียใหม่
4 เมื่อสังคมไทยมองไปยังญี่ปุ่น
5 มองตะวันออก : คณะราษฎรทัศนาการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น
6 "ญี่ปุ่นกำลังก้าวหน้า สยามจะก้าวตามไม่ได้หรือ" : ความมุ่งหวังของผู้แทนราษฎร
7 การนำเข้าวิทยาการ : เมื่อข้าราชการไทยเยือนญี่ปุ่น
8 "ไชโยนาระ" : นักศึกษาและปัญญาชนเยือนแดนซากุระ
9 จาก "วิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ" สู่ "สร้างชาติ"
10 เมื่ออาทิตย์อัสดง