• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ชาตรี ประกิตนนทการ
  • ISBN :978-974-02-1708-4
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 394
  • ขนาดไฟล์ : 35.67 MB
“ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร” ศิลปะที่แฝงฝังไปด้วยอุดมการณ์และศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย ทว่ากลับถูกหลงลืมและละเลยในวงการศิลปะไทย ในเดือนมิถุนายน 2563 ครบรอบ 88 ปี การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงนำหนังสือ “ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร” ของ ชาตรี ประกิตนทการ มาตีพิมพ์อีกครั้งในรูปแบบพิเศษเพิ่มขนาดเพิ่มเนื้อหาจากพิมพ์ครั้งแรก 6 เรื่อง เพิ่มใหม่อีก 4 เรื่องเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างรอบด้าน 2563 2020
บทนำ ศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฎร พ.ศ. 2475-2490
1 งานฉลองพระนครครบ 150 ปี : อนุสาวรีย์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
2 เมรุคราวกบฏบวรเดช : เมรุสามัญชนครั้งแรกกลางท้องสนามหลวง
3 ศิลปะคณะราษฎร
4 โดมธรรมศาสตร์และการเมือง
5 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน : วัดสัญลักษณ์ประชาธิปไตยยุคคณะราษฎร
6 งานฉลองรัฐธรรมนูญ
7 สิ่งของ(คณะ)ราษฎร
8 เหตุผลที่สังคมไทยไม่ควรยอมให้ "รื้อ-สร้าง" กลุ่มอาคารศาลฎีกา
9 คณะราษฎรหลังรัฐประหาร 19 กันยาฯ 49