• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ประจักษ์ ก้องกีรติ
  • ISBN :978-974-02-1709-1
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 338
  • ขนาดไฟล์ : 8.51 MB
การเมืองการเลือกตั้งของไทยก้าวถอยหลังและชะงักงันเพราะการครองอำนาจของเผด็จการ การเมืองการเลือกตั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สามประเทศในอุษาคเนย์กลับเปลี่ยนแปลงอย่างสูงในเงื่อนไขที่ต่างกัน ราวกับจะยืนยันให้เห็นความเป็นไปได้และคลื่นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้การเลือกตั้งมิได้หยุดนิ่งและถูกผูกขาดโดยชนชั้นนำกลุ่มเดิมอีกต่อไป 2563 2020
สัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลง
มาเลเซีย: การเมืองชาติพันธุ์และศาสนา
อินโดนีเซีย: การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
ฟิลิปปินส์: ประชาธิปไตยแบบอุปถัมภ์
ไทย: การแบ่งขั้วรุนแรง การต่อต้าน-ตัดตอน
แลไปข้างหน้า: ก้าวใหม่ของประชาธิปไตยในอาเซียน