• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์),Sherwin Martinez,วรรณวิษา ปั้นคุ้ม,ชนิกานต์ เทศนานัย
  • ISBN :9786160831753
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 249
  • ขนาดไฟล์ : 18.24 MB
เล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฉบับย่อ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื้อหาครอบคลุมและต่อเนื่อง เพิ่มระดับความยากเข้าไปทีละขั้นๆ พร้อมอธิบาย ยกตัวอย่าง และแปลความหมายคำต่อคำ พร้อมแนวข้อสอบที่หลากหลายกว่า 500 ข้อ โดยมีเฉลยและอธิบายละเอียด ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ความรู้และความเพลิดเพลินเหมือนกับมีติวเตอร์ทางด้าน TOEIC คอยอธิบายอยู่ข้างๆ เลยทีเดียว สารบัญ Episode 1 Parts of Speech Episode 2 Word Forms & Word Building Episode 3 Sentence Structures Episode 4 Subject & Verb Agreement Episode 5 Conditional Sentences (If-Clauses) Episode 6 Relative Clauses Episode 7 Comparison of Adjective & Adverb Episode 8 Collocations Episode 9 Tenses Episode 10 Word Choice & Confusing Words ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม - Best Seller - อาจารย์ทีวี จูเนียร์ (สุรชัย รอดงาม) ติวเตอร์ภาษาอังกฤษสุดฮอตประสบการณ์ติวทั่วประเทศ นักเขียนหนังสือชุดติวสอบภาษาอังกฤษ Best Seller วิสดอมเวิลด์, สนพ. 2018
Episode 1 Parts of Speech
Episode 2 Word Forms & Word Building
Episode 3 Sentence Structures
Episode 4 Subject & Verb Agreement
Episode 5 Conditional Sentences (If-Clauses)
Episode 6 Relative Clauses
Episode 7 Comparison of Adjective & Adverb
Episode 8 Collocations
Episode 9 Tenses
Episode 10 Word Choice & Confusing Words
ฯลฯ