• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : Wei Lan (เหวยหลัน) ผู้แปล กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
  • ISBN :9786160836154
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 362
  • ขนาดไฟล์ : 6.47 MB
เดินออกจาก Comfort Zone ซะที! : Counter Your Instinct ทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดยากนัก ทำไมเราจึงทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า อะไรที่ขัดขวางเราไม่ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ ผู้เขียน Wei Lan (เหวยหลัน) ผู้แปล กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ ทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดยากนัก? ทำไมเราจึงทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า? อะไรที่ขัดขวางเราไม่ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ? คำตอบคือ "สัญชาตญาณ" ไงล่ะ! หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยวิธีคิดใหม่ เพื่อให้เอาชนะความเคยชินแบบเดิมๆ ที่มาจากระบบสัญชาตญาณของเรา ด้วยวิธีคิดแบบ "พลิกสัญชาตญาณ" โดยอธิบายอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดในตัวเอง เมื่อสามารถเอาชนะสัญชาตญาณที่จำกัดคับแคบได้สำเร็จ เราจะได้ก้าวออกจาก COMFORT ZONE ได้อย่างไม่ต้องลังเลใจ ตลอดจนสามารถมองเห็นโลกที่แท้จริงและเห็นหน้าตาที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น สารบัญ ภาคที่ 1 เพิ่มความสามรถในการพลิกสัญชาติญาณของตัวเอง - บทที่ 1 สืบให้ถึงต้นตอ - บทที่ 2 จ่ายยาให้ถูกกับโรค - บทที่ 3 โหมดบ้าเรียน - บทที่ 4 อุปสรรคของการเรียนรู้ - บทที่ 5 ทิ้งความด้อย ภาคที่ 2 การคบหาเป็นกลุ่มเพื่อพลิกสัญชาติญาณของตัวเอง - บทที่ 6 การคบหาสมาคมที่ไม่ได้ดั่งใจ - บทที่ 7 วัฏจักรที่ดี - บทที่ 8 ศิลปะการสื่อสาร - บทที่ 9 ศิลปะการคบหา - บทที่ 10 รับมือกับอารมณ์ ภาคที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมในการพลิกสัญชาติญาณของตัวเอง - บทที่ 11 ปัจจัยรบกวนจากภายนอก - บทที่ 12 ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเอง - บทที่ 13 ตรรกะของการแสดงออก - บทที่ 14 สงครามที่แท้จริง
ภาคที่ 1 เพิ่มความสามรถในการพลิกสัญชาติญาณของตัวเอง
- บทที่ 1 สืบให้ถึงต้นตอ
- บทที่ 2 จ่ายยาให้ถูกกับโรค
- บทที่ 3 โหมดบ้าเรียน
- บทที่ 4 อุปสรรคของการเรียนรู้
- บทที่ 5 ทิ้งความด้อย

ภาคที่ 2 การคบหาเป็นกลุ่มเพื่อพลิกสัญชาติญาณของตัวเอง
- บทที่ 6 การคบหาสมาคมที่ไม่ได้ดั่งใจ
- บทที่ 7 วัฏจักรที่ดี
- บทที่ 8 ศิลปะการสื่อสาร
- บทที่ 9 ศิลปะการคบหา
- บทที่ 10 รับมือกับอารมณ์

ภาคที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมในการพลิกสัญชาติญาณของตัวเอง
- บทที่ 11 ปัจจัยรบกวนจากภายนอก
- บทที่ 12 ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเอง
- บทที่ 13 ตรรกะของการแสดงออก
- บทที่ 14 สงครามที่แท้จริง