• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ราช รามัญ
  • ISBN :9786162105999
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 191
  • ขนาดไฟล์ : 4.16 MB
Happy Love จงอย่ารักใครด้วยสมอง แต่ต้องรักด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณ แล้วความสุขจะอยู่กับคุณตลอดไป ผู้เขียน ราช รามัญ ความกรุณาแห่งหัวใจ เป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ที่มีชื่อว่า "ความรัก" เมื่อรักแล้วควรรักให้เป็น อย่ารักด้วยสมองที่คิดวางแผน เพราะนั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริง มุมมองเรื่องของ "ความรัก" เรามักจะได้ยินออกมาจากปากของนักจิตวิทยามากกว่าบุคคลที่เป็นนักบวช โดยเฉพาะนักบวชในสายพุทธศาสนา แต่หนังสือเล่มนี้ กลับมีความแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ ด้วยการเอาแนวคิดและตรรกในทางโลกแห่งจิตวิญญาณ ที่ไร้ซึ่งกรอบของความเป็นศาสนามาเป็นตัวตั้ง เพื่อนำเสนอเรื่องราวของความรัก ซึ่ง "ราช รามัญ" ผู้เขียน ได้รวบรวมจากคำพูดของ "องค์ทะไลลามะที่ 14" เมื่อครั้นที่ตัวผู้เขียนไปอยู่ที่ประเทศอินเดียเอามาร้อยเรียงเขียนลำดับความให้เหมาะสมแก่กาลสมัย สารบัญ - ความสุขจากการได้ - ความสุขจากการ...ให้ - รักเเท้ รักเเล้วต้องมีความสุข - ความเข้าใจ ยังไม่ใช่ความสุขของคำว่า รัก - รักกันด้วยเพราะฐานะทางสังคม - รักกันด้วยเหตุและผล - ความสุข...จากรักแท้ - อย่าทำร้ายกันด้วยรอยประทับแห่งอดีต - การคิดบวก...ไม่ทำให้ความสุขในมุมความรักเกิดขึ้นได้ - ต้องโทษตัวเองให้เป็นบ้าง ฯลฯ
- ความสุขจากการได้
- ความสุขจากการ...ให้
- รักเเท้ รักเเล้วต้องมีความสุข
- ความเข้าใจ ยังไม่ใช่ความสุขของคำว่า รัก
- รักกันด้วยเพราะฐานะทางสังคม
- รักกันด้วยเหตุและผล
- ความสุข...จากรักแท้
- อย่าทำร้ายกันด้วยรอยประทับแห่งอดีต
- การคิดบวก...ไม่ทำให้ความสุขในมุมความรักเกิดขึ้นได้
- ต้องโทษตัวเองให้เป็นบ้าง
ฯลฯ