• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ครูตา
  • Author : ครูตา
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 30
  • ขนาดไฟล์ : 1.27 MB
ลำดับ และ อนุกรม (Sequence & Series) ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ หรือ ต้องการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง มีงานวิจัยบอกว่า การอธิบายเป็นภาพทำให้เข้าใจง่าย และถ้าทำซ้ำๆจะเข้าใจดียิ่งขึ้น ดังนั้น ทุกๆคนเก่งคณิตแน่ๆ.. ถ้าดูการอธิบายด้วยภาพใน e-bookคณิตครูตาและทำซ้ำๆด้วยตัวเอง