• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :9786163984975
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 216
  • ขนาดไฟล์ : 59.53 MB
มองฝรั่งเศส ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นหนังสือรวมบทความคัดสรรเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสและโลกตะวันตกที่คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนขึ้นและตีพิมพ์เผยแพร่ในคอลัมน์ "มองฝรั่งเศส" ("Regards sur la France") ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ในช่วงเวลาหลายสิบปีแล้ว สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจึงเห็นว่าการรวมบทความต่างๆจากคอลัมน์ "มองฝรั่งเศส" เพื่อเผยแพร่เป็นรูปเล่มน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในระยะยาว จึงได้คัดเลือกบางบทความจากคอลัมน์ดังกล่าวมาปรับปรุงและร้อยเรียงออกมาดังที่ท่านเห็นในเล่มนี้ บทความที่คัดสรรมามีจำนวนทั้งสิ้น 40 เรื่อง จากผู้เขียน 7 คน เนื้อหาหลากหลายครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 หมวดตามประเภทของเนื้อหา ได้แก่ เยี่ยมครัวฝรั่งเศส (อาหารการกิน) ยลเทศกาลและสัญจร (เทศกาลสำคัญและสถานที่ที่น่าสนใจ) ย้อนรอยประวัติศาสตร์ (เกร็ดประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม) และสำนวนสรรพสัตว์ (สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส)