• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : คำนึง สาริสสระ
  • ISBN :978-616-302-201-1
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 107
  • ขนาดไฟล์ : 1.15 MB
101 งบการเงิน นักบัญชีมือใหม่ต้องรู้
บทที่ 1 Checklist คุณสมบัตินักบัญชี...ที่ผู้บริหารต้องการ 8
บทที่ 2 งบการเงิน – การจัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหาร 12
บทที่ 3 นักบัญชี VS งบการเงิน การนําเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร 21
บทที่ 4 การปิดบัญชีประจําปี เพื่อจัดทําางบการเงินอย่างสมบูรณ์แบบ 44
บทที่ 5 ข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน สิ่งที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง 54
บทที่ 6 รายการบัญชีที่สําคัญบนงบการเงิน ที่นักบัญชีพึงต้องระมัดระวัง 63
บทที่ 7 ข้อควรระมัดระวังที่สําคัญอื่นๆ ในการปิดบัญชีประจําปีที่นักบัญชีควรต้องทราบ 99