• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ
  • ISBN :9789740216537
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 394
  • ขนาดไฟล์ : 21.24 MB
"All about Clouds เล่มนี้มีเมฆมาก" เล่มนี้ เป็นบันทึกที่รวบรวมข้อมูลไว้ครบถ้วนในทุกแง่มุม เริ่มจากเมฆพื้นฐานว่า เมฆมีกี่สกุล ชนิด และพันธุ์ จนถึงเมฆประกอบและลักษณะเสริมของเมฆในแบบต่าง ๆ พร้อมลงลึกไปถึงกระบวนการเกิดเมฆ กลวิธีเก็บภาพปรากฏการณ์ให้ได้มุมสวยที่สุด หรือกระทั่งประวัติศาสตร์ของท้องฟ้าในตำนาน สิ่งละอันพันละน้อยเกี่ยวกับเมฆรวบรวมมาไว้อย่างครบถ้วนทุกมิติ จึงเหมาะสำหรับนักดูเมฆตั้งแต่ระดับ beginners ไปจนถึงระดับ cloud nerd ที่เรียกว่าหายใจเข้าออกเป็นเมฆกันเลยทีเดียว เมื่ออ่านเล่มนี้แล้วมองท้องฟ้าคุณจะเห็นอะไร? คุณจะพบว่าเมฆคือวิทยาศาสตร์ คือการพยากรณ์ และที่สําคัญ เมฆคือปัจจุบันขณะ...ท้องฟ้าแต่ละแบบ เมฆแต่ละก้อน เกิดขึ้นชั่วขณะเดียวเท่านั้น เสมือนเป็นลายนิ้วมือระบุอัตลักษณ์บุคคล ท้องฟ้าแบบไหนแบบนั้น เมฆก้อนใครก้อนมัน ไม่มีทางเกิดขึ้นซ้ำอีก เราในฐานะผู้สังเกตการณ์จดจํามันด้วยสายตา บันทึกมันได้ในรูปแบบภาพถ่าย ความน่าหลงใหลของมันอยู่ตรงนั้น ฉะนั้น หากมองท้องฟ้าแล้วอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้อง หรือสมาร์ตโฟนขึ้นเก็บภาพ ยินดีด้วย...คุณกลายเป็นคนรักเมฆเข้าแล้ว ต่อไปนี้ความสุขจะอยู่รอบตัวคุณ! สารบัญ Chapter 1 เกี่ยวกับท้องฟ้า - 1.1 เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม? - 1.2 คุณตกหลุมรักเมฆและท้องฟ้าเข้าแล้วหรือไม่? Chapter 2 เกี่ยวกับเมฆ - 2.1 เมฆ 10 สกุล - 2.2 เมฆ 15 ชนิด - 2.3 เมฆ 9 พันธุ์ ฯลฯ Chapter 3 เกี่ยวกับแสง - 3.1 อาทิตย์ทรงกลด (sun halo) - 3.2 การทรงกลดแบบวงรี (circumscribed halo) - 3.3 ของแถมจากการทรงกลดแบบวงรี ฯลฯ Chapter 4 เกี่ยวกับลม ฟ้า อากาศ 4.1 แม่คะนิ้ง 4.2 ลูกเห็บ 4.3 ลมงวง พายุวง 4.4 ฟ้าผ่า
คำนำสำนักพิมพ์ 8
คำนำผู้เขียน 10
CHAPTER ONE เกี่ยวกับท้องฟ้า
1.1 เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม 16
1.2 คุณตกหลุมรักเมฆและท้องฟ้าเข้าแล้วหรือไม่? 26
CHAPTER TWO เกี่ยวกับเมฆ 31
2.1 เมฆ 10 สกุล 32
2.2 เมฆ 15 ชนิด 46
2.3 เมฆ 9 พันธุ์ 70
2.4 เมฆตัวประกอบ 96
2.5 ลักษณะเสริมของเมฆ 104
2.6 ทั่งผู้กำพร้า 120
2.7 เมฆเลนส์ 128
2.8 อาร์คัสและเมฆม้วน 136
2.9 เวอร์กา 146
2.10 แอสเพริแทส 154
2.11 เมฆใกล้ภูเขา 162
2.12 คอนเทรล ดัชนีชี้ความชื้น 170
2.13 ดิสเทรล ฟอลล์สตรีก และเบียร์วุ้น 176
2.14 สีของเมฆ 184
2.15 ฟ้าลายเห็ดบดและเมฆเกล็ดฟ้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 194
2.16 เรื่องเล่าพื้นบ้านว่าด้วยท้องฟ้าลายปลาแมคเคอเรล 200