• คงเหลือ : 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ดร. กานต์ บุณยะกาญจน
  • ISBN :9789740216582
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 346
  • ขนาดไฟล์ : 4.20 MB
มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง การศึกษาอิทธิพลความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทย เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเข้าใจถึงอุดมการณ์ทางการเมือง และในหนังสือเล่มนี้ของ ดร.กานต์ บุณยะกาญจน โจทย์ของเขาก็คือ "มาคิอาเวลลี" ผู้เขียน ดร. กานต์ บุณยะกาญจน "มาคิอาเวลลี" นักปรัชญาการเมืองชาวอิตาเลียนจากยุคเรเนสซองส์ ผู้เขียนตำราการเมืองชื่อดังเรื่อง "The Prince" ที่นำเสนอวิธีการเป็น "เจ้าผู้ปกครองดี" โดยงานของเขายังคงเป็นที่สนใจศึกษาในแวดวงวิชาการจนถึงทุกวันนี้ ในหมู่ที่สนใจวิชาปรัชญาและการเมือง ย่อมเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า สถานะของ "มาคิอาเวลลี" ในไทย ถูกยกให้เป็นเจ้าแห่งวิชารัฐศาสตร์ ที่นักเรียนรัฐศาสตร์หลายคนต่างต้องเคยผ่านตากับชื่อหรือผลงานของมาคิอาเวลลีมาไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม เรามักเข้าใจกันว่า มาคิอาเวลลี เริ่มเป็นที่สนใจศึกษากันในไทยเมื่อช่วงทศวรรษที่ 2500 ที่เริ่มมีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก่อนที่มาคิอาเวลลีจะถูกยกให้เป็นเจ้าแห่งวิชารัฐศาสตร์ เมื่อสมบัติ จันทรวงศ์ แปลตัวบท The Prince ใน พ.ศ. 2538 แต่ความจริงแล้ว สังคมไทยรู้จักมาคิอาเวลลีมานานกว่านั้นมาก และอาจรู้จักมานานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายผ่านชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในอยุธยา และปรากฏขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านนายทหารชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในไทย และส่งต่อแนวคิดของมาคิอาเวลลีต่อไปยังกลุ่มชนชั้นนำไทยอย่าง เจ้าฟ้า จักรพงษ์, พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, พระยาอนุมานราชธน ได้พูดถึงและกล่าวถึง มาคิอาเวลลี และมีลักษณะการกระทำการแสดงออกบางอย่างที่คล้ายคลึงกับแนวคิดของมาคิอาเวลลีอีกด้วย ดังนั้น ทั้งผลงานและแนวคิดของมาคิอาเวลลีที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยเพิ่งรู้จักกันในทศวรรษที่ 2500 แต่มีอยู่นานก่อนหน้านั้นแล้ว เพียงแต่หลังทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา การศึกษาแบบรัฐศาสตร์ปรัชญาและบริบทสังคมการเมืองได้มีส่วนช่วยให้ผลงานและแนวคติดของมาคิอแวลลี กลายเป็นที่รู้จักในสังคมไทยเป็นวงกว้างมากขึ้นนั่นเอง สารบัญ 1 เมืองท่า พ่อค้า ราชา และนักบวช : ร่องรอย "มาคิอาเวลเลียน" ก่อนการปรากฏตัวของมาคิอาเวลลี 2 จากอิตาลีถึงสยาม : กรมยุทธศึกษาใต้เงาภูมิปัญญามาคิอาเวลลี ในยุคพระสารสาสน์พลขันธ์ (เยรินี) ถึงเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ 3 การปรากฏตัวของมาคิอาเวลลีในฐานะนักรัฐประศาสน์ (คนแรก?) : เจ้าผู้ครองนครในบริบทการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 4 เมื่อมาคิอาเวลลีถูกซ่อน : มาคิอาเวลลีในการเมืองไทยยุคหลัง 2475 5 มาคิอาเวลลีโต้กลับ : กำเนิดการศึกษาความคิดทางการเมืองในรัฐศาสตร์ไทย 6 "เจ้า" ปรากฏตัว : ตัวบทแปลครั้งแรกในวิกฤติการเมือง 7 "เจ้าผู้ปกครอง" คืนบัลลังก์ : ยุคตัวบทมาตรฐานและการขยายตัวของการตีความ 8 Masschiavelli : มาคิอาเวลลีสำหรับทุก ๆ คน
1 เมืองท่า พ่อค้า ราชา และนักบวช : ร่องรอย "มาคิอาเวลเลียน" ก่อนการปรากฏตัวของมาคิอาเวลลี
2 จากอิตาลีถึงสยาม : กรมยุทธศึกษาใต้เงาภูมิปัญญามาคิอาเวลลี ในยุคพระสารสาสน์พลขันธ์ (เยรินี) ถึงเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ
3 การปรากฏตัวของมาคิอาเวลลีในฐานะนักรัฐประศาสน์ (คนแรก?) : เจ้าผู้ครองนครในบริบทการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
4 เมื่อมาคิอาเวลลีถูกซ่อน : มาคิอาเวลลีในการเมืองไทยยุคหลัง 2475
5 มาคิอาเวลลีโต้กลับ : กำเนิดการศึกษาความคิดทางการเมืองในรัฐศาสตร์ไทย
6 "เจ้า" ปรากฏตัว : ตัวบทแปลครั้งแรกในวิกฤติการเมือง
7 "เจ้าผู้ปกครอง" คืนบัลลังก์ : ยุคตัวบทมาตรฐานและการขยายตัวของการตีความ
8 Masschiavelli : มาคิอาเวลลีสำหรับทุก ๆ คน