• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : บุญพิสิฐ ศรีหงส์
  • ISBN :9789740215660
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 378
  • ขนาดไฟล์ : 18.35 MB
นาย ก.ศ.ร. กุหลาบแห่งกรุงสยาม บอกเล่าเรื่องราวประวัติชีวิตของ "ก.ศ.ร. กุหลาบ" ในแง่มุมบางแง่มุมที่ไม่เคยได้ยินกันมาก่อนหรือรับรู้ในวงจำกัด อีกทั้งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ที่การนำผู้อ่านเข้าไปสู่งานเขียนจำนวนมาก ผู้เขียน บุญพิสิฐ ศรีหงส์ หนังสือ "นาย ก.ศ.ร. กุหลาบแห่งกรุงสยาม" ของ "บุญพิสิฐ ศรีหงส์" เล่มนี้ ปรับปรุงเรียบเรียงมาจากงานศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง "งานนิพนธ์ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ชนชั้นนำและการสร้างองค์ความรู้ในสยามต้นยุคใหม่" ซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวประวัติชีวิตของ "ก.ศ.ร. กุหลาบ" ในแง่มุมบางแง่มุมที่ไม่เคยได้ยินกันมาก่อนหรือรับรู้ในวงจำกัด แต่ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ที่การนำผู้อ่านเข้าไปสู่งานเขียนจำนวนมากที่ไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาก่อนของ ก.ศ.ร.กุหลาบ ที่ผู้เขียนค้นพบด้วยความยากเย็นอุตสาหะยิ่ง บางทีความกระจ่างที่เกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า คงอีกไม่นานที่บทบาทและสถานะทางประวัติศาสตร์ของปัญญาชนคนสามัญของไทยอย่าง ก.ศ.ร. กุหลาบ และคนอื่น ๆ จะมีพื้นที่ยืนอยู่ในความทรงจำรวมที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติของไทยอย่างมั่นคง สารบัญ 1. ก.ศ.ร. กุหลาบในความทรงจำของยุคสมัย 2. จงใช้วิจารณญาณในการอ่าน 3. เสมียนกุหลาบฟันขาว 4. วัวลำพองหัวลำโพง 5. "ธรรมเนียมบุราณ" 6. การสิวิไลยของกรุงสยาม 7. ร่มธงสามสี 8. คลองยุติธรรม 9. ต้นเหตุชาวชาติไทยมีขึ้นในแผ่นดินสยาม 10. "ตรีเอกาอิศรานุภาพ" 11. กุหลาบแห่งกรุงสยาม คำนิยม "...ไม่เพียงบอกเล่าเรื่องราวประวัติชีวิตของ ก.ศ.ร. กุหลาบในแง่มุมบางแง่มุมที่ไม่เคยได้ยินกันมาก่อนหรือรับรู้ในวงจำกัด แต่ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ที่การนำผู้อ่านเข้าไปสู่งานเขียนจำนวนมากที่ไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาก่อนของ ก.ศ.ร. กุหลาบที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ค้นพบด้วยความยากเย็นอุตสาหะยิ่ง" -- ฉลอง สุนทราวาณิชย์ -- "...แต่เป็นเพราะผลงานเรื่องนี้ มีความน่าสนใจ และเปลี่ยนภาพการอธิบาย ก.ศ.ร. กุหลายอย่างมาก ทั้งนี้เพราะในสมัยแรกเกิดของวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศสยาม ต้องถือว่า ก.ศ.ร. กุหลาบ เป็นสามัญชนที่เด่นมากคนหนึ่ง แต่ชื่อเสียงของเขาถูกทำลาย จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นนัก" กุ "หรือปลอมแปลงประวัติศาสตร์ งานของบุญพิสิฐจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งมราอธิบายว่า การกล่าวหาเช่นนั้นมีความคลาดเคลื่อนอย่างยิ่ง" -- สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ --
1. ก.ศ.ร. กุหลาบในความทรงจำของยุคสมัย
2. จงใช้วิจารณญาณในการอ่าน
3. เสมียนกุหลาบฟันขาว
4. วัวลำพองหัวลำโพง
5. "ธรรมเนียมบุราณ"
6. การสิวิไลยของกรุงสยาม
7. ร่มธงสามสี
8. คลองยุติธรรม
9. ต้นเหตุชาวชาติไทยมีขึ้นในแผ่นดินสยาม
10. "ตรีเอกาอิศรานุภาพ"
11. กุหลาบแห่งกรุงสยาม