• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : วรชาติ มีชูบท
  • ISBN :9789740216018
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 298
  • ขนาดไฟล์ : 27.14 MB
ราชสำนักรัชกาลที่ 6 ประวัติศาสตร์ พระราชนิยม และราชสำนักยุคใหม่ที่ผสานตะวันออกและตะวันตก ผู้เขียน วรชาติ มีชูบท "ราชสำนักรัชกาลที่ 6" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวในราชสำนักรัชกาลที่ ๖ จากประสบการณ์ที่ผู้เขียน ที่ได้คุ้นเคยและได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากคุณมหาดเล็ก ผู้เคยถวายงานรับใช้ใกล้ชิด เบื้องพระยุคลบาทใน "พระบาทสเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และบันทึกของท่านที่เคยรับราชการในรัชสมัย เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของราชสำนัก รวมทั้งราชสำนักรัชกาลที่ ๖ ซึ่งกอปรไปด้วยโบราณราชประเพณีได้เป็นอย่างดีต่อไป สารบัญ - ราชสำนักสยาม - ราชสำนักพระบาทสเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว - ราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 6 - มหาดเล็กในรัชกาลที่ 6 - มหาดเล็กรับใช้ - คนหลวง - กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก - จำสนม, ติดสนม - ยศและบรรดาศักดิ์ราชเสวก - เครื่องแต่งกายข้าราชการพลเรือนในราชสำนัก ฯลฯ
- ราชสำนักสยาม
- ราชสำนักพระบาทสเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 6
- มหาดเล็กในรัชกาลที่ 6
- มหาดเล็กรับใช้
- คนหลวง
- กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก
- จำสนม, ติดสนม
- ยศและบรรดาศักดิ์ราชเสวก
- เครื่องแต่งกายข้าราชการพลเรือนในราชสำนัก
ฯลฯ