• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : กอง บก. ชนันรัตน์ ศักดิ์สิงห์, กอง บก. ปารดา นุ่มน้อย, กอง บก. พัทน์นลิน อินทรหอม, กอง บก. ธัชชัย ยอดพิชัย, กอง บก. อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
  • ISBN :9789740215844
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 174
  • ขนาดไฟล์ : 10.53 MB
นบพระภูมิบาล สมุดประชุมภาพ งานออกพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2560 "นบพระภูมิบาล" เป็นสมุดภาพงานออกพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 บันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอย่างครบถ้วน ด้วยความงดงามของภาพและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญยิ่ง ควรคุณค่าการสะสม ลำดับเรื่องราวและบันทึกภาพในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก นับตั้งแต่พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พิธีอันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังพระบรมมหาราชวัง พระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปบรรจุ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ประชุมภาพในช่วงงานพระราชพิธีอย่างละเอียด อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ภาพพสกนิกรชาวไทยที่สามัคคีรวมกันส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย รวมทั้งภาพการแสดงมหรสพสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาสืบ ทอดศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงทั้งโบราณและร่วมสมัยที่งดงาม สารบัญ - พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร - พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ - ริ้วกระบวนแห่ในงานพระบรมศพและพระศพเจ้านาย - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร - วันพุธที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 - วันพฤหัสสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 - วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 - วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
- พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ
- ริ้วกระบวนแห่ในงานพระบรมศพและพระศพเจ้านาย
- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- วันพุธที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
- วันพฤหัสสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
- วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
- วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
- วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560