• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : รวมนักเขียนรางวัลมติชนอะวอร์ด
  • ISBN :5522300043785
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 122
  • ขนาดไฟล์ : 3.36 MB
สัจนิรันดร์ของวันอาทิตย์ รวมเรื่องสั้น “รางวัลมติชน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ผู้เขียน รวมนักเขียนรางวัลมติชนอะวอร์ด รวมเรื่องสั้น “รางวัลมติชน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ประกอบด้วยเรื่องสั้นทั่วไป เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ และกวีนิพนธ์ นับเป็นงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่าจากความมุ่งมั่นของนักเขียนร่วมสมัย สารบัญ - คำนำสำนักพิมพ์ - คำนำ - เรื่องสั้นทั่วไป - เสื้อผ้ำ - จารี จันทราภา - หมวกของอาฮัด - ศิริ มะลิแย้ม - ดอกชบาสีแดง - ด้นถอยหลัง - เรื่่องสั้นวิทยาศาสตร์ - สัจนิรันดร์ของวันอาทิตย์ - ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล - จิตประภัสสรของมนุษย์กล - เคียงพิณ - ปีกปีศาจ - เงาจันทร์ - กวีนิพนธ์ - - ฝุ่น - ผการัมย์ งามธันวา - กิ่งที่ปลายเกาะ - ชานนที - “ย่า” - พ.พาน ๑๑๕ - ทำเนียบนักเขียนรำงวัลมติชน
- คำนำสำนักพิมพ์
- คำนำ
- เรื่องสั้นทั่วไป
- เสื้อผ้ำ - จารี จันทราภา
- หมวกของอาฮัด - ศิริ มะลิแย้ม
- ดอกชบาสีแดง - ด้นถอยหลัง
- เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์
- สัจนิรันดร์ของวันอาทิตย์ - ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล
- จิตประภัสสรของมนุษย์กล - เคียงพิณ
- ปีกปีศาจ - เงาจันทร์
- กวีนิพนธ์ -
- ฝุ่น - ผการัมย์ งามธันวา
- กิ่งที่ปลายเกาะ - ชานนที
- “ย่า” - พ.พาน ๑๑๕
- ทำเนียบนักเขียนรำงวัลมติชน