• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผู้เขียน : ประกาศิต คนไว
  • ISBN :978-974-02-0237-0
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 164
  • ขนาดไฟล์ : 17.41 MB
รวมเรื่องสั้นของนักเขียนคุณภาพ ประกาศิต คนไว ๑๐ เรื่องสั้น ว่าด้วยมิตรภาพ รอยเปื้อน และความหวัง รางวัล รางวัลดีเด่นประเภทรวมเรื่องสั้น ปี 2551 ทุกเรื่องสั้นของ"ประกาศิต คนไว" สะท้อนภาพความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน ผ่าน"ชะตากรรม" ของชาวชนบท บรรยายถึงแง่มุมของมิตรภาพระหว่างเพื่อน จนถึงความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกได้อย่างดีเยี่ยม ไม่เพียงเท่านั้น ยังฝากแง่คิดที่เชื่อมร้อยถึงการเอาเปรียบของคนที่อยู่เหนือกว่ากับคนยากไร้ รวมถึงการเอาเปรียบของคนยากไร้ด้วยกันอันเป็นประเด็นที่ฝังลึกอยู่ในซอกหลืบของสังคมไทย
- บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงรักเงาอดีต
- ปลาช่อนเขื่องกับรอยเปื้อนบนสายน้ำ
- ต้นไม้ของเรา
- เปลผ้าฝ้าย
- ชะโดแห่งชิงชัน
- เจ้าเพชร
- ปอบห้วยเลา
- สัตว์หน้าขน
- เกมแห่งมิตรภาพ
- แดนไท; ชายผู้ฝันถึงนคร