• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์
  • ISBN :9745348538
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 94
  • ขนาดไฟล์ : 2.70 MB
5 ส ที่มองไม่เห็นการทำ 5 ส ที่ลึกลงไปถึงเรื่องประสิทธิภาพของงาน ในลักษณะของการเล่าสู่กันฟังด้วยภาษาง่ายๆ สอดแทรกด้วยอารมณ์ขัน...ผู้เขียน สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์จากกิจกรรม 5 ส ที่ช่วยให้สำนักงานและโรงงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาหลายปีนั้นหนังสือเล่มนี้จะขยายแนวความคิดของ 5 ส ที่มองไม่เห็น ซึ่งหมายถึงการทำ 5 ส ที่ลึกลงไปถึงเรื่องประสิทธิภาพของงานในลักษณะของการเล่าสู่กันฟังด้วยภาษาง่ายๆ สอดแทรกด้วยอารมณ์ขันตามสไตล์ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกระดับสารบัญ1 มาทบทวน 5 ส กันหน่อยนะ2 อะไรล่ะคือ 5 ส ที่มองไม่เห็น3 มาแยกแยะ 5 ส ในแต่ละประเด็น4 เราไม่เห็น 5 ส จริงหรือไม่5 เมื่อไม่เห็นก็ต้องทำให้มันเห็น6 มีประเด็นงานอะไรทำได้บ้าง7 วางแผนงานมั่นใจไว้ทุกทาง8 ยกตัวอย่างเครื่องมือ เชื่อถือได้9 วงล้องานหมุนถูกทางไปข้างหน้า10 แล้วต้องอย่าลืมผลลัพธ์จับมั่นไว้11 6 ขั้นตอนต้องเน้นเป็นหัวใจ12 งานอะไรหลายอย่างยังพรางตา13 ปัญหามีมากมายหลายระดับ14 รู้จักกับความสูญเสียที่ซ่อนเร้น15 ทำ 5 ส ควบคุมให้ชัดเจน16 บทสุดท้ายเรามุ่งเน้นพัฒนา
1 มาทบทวน 5 ส กันหน่อยนะ

2 อะไรล่ะคือ 5 ส ที่มองไม่เห็น

3 มาแยกแยะ 5 ส ในแต่ละประเด็น

4 เราไม่เห็น 5 ส จริงหรือไม่

5 เมื่อไม่เห็นก็ต้องทำให้มันเห็น

6 มีประเด็นงานอะไรทำได้บ้าง

7 วางแผนงานมั่นใจไว้ทุกทาง

8 ยกตัวอย่างเครื่องมือ เชื่อถือได้

9 วงล้องานหมุนถูกทางไปข้างหน้า

10 แล้วต้องอย่าลืมผลลัพธ์จับมั่นไว้

11 6 ขั้นตอนต้องเน้นเป็นหัวใจ

12 งานอะไรหลายอย่างยังพรางตา

13 ปัญหามีมากมายหลายระดับ

14 รู้จักกับความสูญเสียที่ซ่อนเร้น

15 ทำ 5 ส ควบคุมให้ชัดเจน

16 บทสุดท้ายเรามุ่งเน้นพัฒนา