• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : สุพจน์ กฤษฎาธาร,ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.
  • ISBN :9742124167
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 200
  • ขนาดไฟล์ : 2.81 MB
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริงภาษาที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจและทุกตำแหน่งหน้าที่ ผู้เขียน สุพจน์ กฤษฎาธาร,ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. ในโลกของการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ นับวันความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้าจะมากขึ้นเป็นลำดับ ทุกธุรกิจจึงต้องหาวิธีการจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน หากองค์กรใดไม่ทำ ลูกค้าย่อมหายไปอย่างแน่นอน หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริงภาษาที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจและทุกตำแหน่งหน้าที่ได้นอกจากนี้ ผู้เขียนยังถ่ายทอดเกร็ดความรู้ (Tips) ไว้ทุกเรื่อง จึงทำให้ได้แนวทางปฏิบัติมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ พนักงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานผู้บริการทุกท่าน รวมถึงนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สารบัญ การจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันการร้องเรียน การแก้ไขข้อร้องเรียน บทสรุปสุดท้าย ฯลฯ
การจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 15
การป้องกันการร้องเรียน 19
การแก้ไขข้อร้องเรียน 53
บทสรุปสุดท้าย 201