• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 50
  • ขนาดไฟล์ : 1.65 MB
พิธีกรรมต่าง ๆ จ.ศ. ๑๒๕๕-๑๒๖๒ ฉบับวัดบ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เนื้อหาประกอบด้วย ขมาครัวทาน ขมาแก้วทั้ง ๓ คำอาราธนาพระพุทธเจ้า เวนทานข้าวมธุปายาส บูชาข้าวดับเคราะห์ ส่งแม่เกิด การสร้างบ้านแปลงเรือน เรือน ดีเรือนร้าย ยันต์ใส่เสาเรือน ยกขั้นตั้ง ถอนตายโหงต่าง ๆ ตัดพราย ถอนอาการเจ็บป่วย ถอนภิกษุสามเณรตาย ถอนเรือน อุปเท่ห์ต่าง ๆ วันสร้างโบสถ์วิหาร และคาถาและยันต์ต่าง ๆ เป็นต้น