• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 21
  • ขนาดไฟล์ : 0.94 MB
คติทางพระพุทธศาสนาเมื่อฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปรากฏเรื่องพระญาปลาช่อนหรือมัจฉาราชจริยา ฉบับวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ครั้งที่พระโพธิสัตว์ทรงพระชาติเป็นพญาปลา บำเพ็ญสัจจบารมี ทรงตั้งสัจอธิฏฐานว่าพระองค์ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ใด ด้วยคำสัจอันนี้จึงขอให้ฝนตกเพื่อช่วยญาติปลาทั้งหลายให้พ้นภัยจากนกต่าง ๆ ที่ลงมาจับกินดังความในพระญาปลาช่อนหรือมัจฉราชจริยา ความตอนท้ายเรื่องแสดงถึงการจัดการเกี่ยวกับพิธิการขอฝนและคาถาพระญาปลาช่อน