• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : ชัปนะ ปิ่นเงิน และ พัชราภรณ์ นักเทศน์
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 20
  • ขนาดไฟล์ : 1.28 MB
ตำนานสุริโยเทโฆ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาเกี่ยวกับพญายักษ์สุริโยเทโฆใคร่ได้บุตรีของพญาเวสสุวรรณ จึงไปปรึกษาสุริโยเทโฆเทวบุตร ในขณะนั้น ในเมืองลำพูนมีชายผู้ ๑ ชื่อว่าขนานสุริยะ ได้รับททัฬหคาถา ๔ บาทจากสุริโยเทโฆเทวบุตร สุดท้ายได้มอบให้ยักษ์สุริโยเทโฆ โดยคาถานั้นเป็นคาถาที่ดัดแปลลงมาจากมหาสุตโสมชาดก