• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : ชัปนะ ปิ่นเงิน
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 59
  • ขนาดไฟล์ : 4.23 MB
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร หรือ ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ ตำนานเมืองละพุร ล้านนาปุรีเชียงใหม่แตก จ.ศ. ๑๒๗๕ ฉบับวัดต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่สยามสมาคม กรุงเทพฯ เป็นบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูน เชียงใหม่ ล้านช้าง อยุธยา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และตำนานศาสนาสถานในล้านนา