• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
  • Author : รศ. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
  • ISBN :97861693133502
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 212
  • ขนาดไฟล์ : 13.65 MB
รวบรวมองค์ความรู้ครบทุกด้านเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ Big Data ได้ถูกต้อง ประกอบด้วย 5 Section คือ 1. Big Data Tranformation 2. Strategic Thinking 3. Best Practices 4. Insight Big Data Skills 5. Showcases
Section 1 : Big Data Transformation
Section 2 : Strategic Thinking
Section 3 : Best Practices
Section 4 : Insight Big Data Skills
Section 5 : Showcases