• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
  • Author : ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
  • ISBN :9789741875306
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 181
  • ขนาดไฟล์ : 14.68 MB
เกาท่ีคัน... การศึกษา เสนอเป็นสามรูปแบบคือ กลอน โคลง และกาพย์ยานี