• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร. ระวี จันทร์ส่อง
  • ISBN :9786163982841
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 256
  • ขนาดไฟล์ : 7.06 MB
กริยานับว่าเป็นส่วนสำคัญของทุกๆ ภาษาเป็นประตูบานแรกที่จะทำให้เข้าใจภาษานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญ กริยายังสามารถนำไปสร้างเป็นคำชนิดต่างๆ อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้ ตั้งใจทำให้เป็นคู่มือการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตเรื่องกริยาโดยเฉพาะ โดยพยายามให้เห็นภาพรวมของกริยาทั้งหมด และจัดหมวดหมู่การประกอบกริยาชนิดต่างๆ อย่างชัดเจน หากธาตุหมวดไหนมีการแจกวิภักติที่ซับซ้อน ก็จะแจกให้เป็นตัวอย่างทั้งหมด เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ครอบคลุมกริยาในภาษาสันสกฤตทั้งหมด แต่เพียงพอสำหรับการเรียนภาษาสันสกฤตอย่างแน่นอน
- บทนำ
- ตอนที่ 1 ภาพรวมของกริยา
- ตอนที่ 2 สารวธาตุกะ
- ตอนที่ 3 อารธธาตุกะ
- ตอนที่ 4 ประโยคนิรูปณะ (Voice)
- ตอนที่ 5 ศัพท์นุกรม สันสกฤต-ไทย
ฯลฯ