• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. กันยา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
  • ISBN :9789746729239
  • ภาษา : ภาษาอังกฤษ
  • จำนวนหน้า : 145
  • ขนาดไฟล์ : 1.79 MB
A Practical Guide to Research Projects is a self-explanatory book that aims to help university students, especially English majors or international program students, who have to write a research report in English. The book provides the basic knowledge on how to complete a research project, including the research process, step-by-step, and suggestions on how to write the five chapters of a research report using the appropriate language patterns. All descriptions and explanations are transparent, with easy-to-follow concepts.