• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
  • ISBN :9789740217350
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 282
  • ขนาดไฟล์ : 16.59 MB
แรงงานวิจารณ์เจ้า ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย พ.3 ฉบับปรับปรุง ห่างหายไปเกือบ 17 ปี “แรงงานวิจารณ์เจ้า ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย” ผลงานของศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ หวนคืนอีกครั้ง เพื่อให้เรื่องราวของสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่กลับมามีตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ได้เพิ่มบทความพิเศษของ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ที่ชวนให้ผู้อ่านเข้าใจประวัติศาสตร์ความคิดเรื่อง “แรงงาน” พร้อมฉายให้เห็นอำนาจและพลังของชนชั้นกรรมกร อย่างที่ “ถวัติ ฤทธิเดช” ได้แสดงออกให้ประจักษ์ในหนังสือเล่มนี้
1. ชีวิต-การต่อสู้ของถวัติ ฤทธิเดช และบทบาทของถวัติในประวัติศาสตร์ไทย
- ชีวิตในวัยเยาว์
- เริ่มชูธงกรรมกร
- ในฐานะนักหนังสือพิมพ์
- เข้าตะรางครั้งที่ 1
- ก่อตั้งสถานแทนทวยราษฎร์
ฯลฯ

2. สังเขปความคิดของถวัติ ฤทธิเดช ในด้านต่าง ๆ
- ความจริงของราษฎร
- กรรมกรและความเป็นทาส
- มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน
- การสอดส่องและควบคุมข้าราชการ
- พระมหากษัตริย์และราชวงศ์
ฯลฯ

บทสรุป