• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
  • ISBN :978-616-302-208-0
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 300
  • ขนาดไฟล์ : 22.61 MB
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 3 เรียบเรียงจากคำถามและคำตอบจาก Facebook "สุเทพ พงษ์พิทักษ์ แฟนเพจ" ของ ท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ไขข้อข้องใจประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ✓ รายได้ รายจ่าย นิติบุคคล ✓ การจ่ายเงินได้พึงประเมินและการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ ✓ เงินไๆด้พึงประเมิน หักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน (นิติบุคคลและบุคลธรรมดา) ✓ การเช่าซื้อและลิสซิ่ง ✓ การส่งเสริมการขาย ✓ ภาษีหัก ณ ทาี่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่นๆ
การจ่ายเงินได้พึงประเมินและการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
• จ้างบริษัทแห่งประเทศฮ่องกงลงโปรแกรมเขียนแบบ 26
• จ้างชาวต่างชาติ (บริษัทในอเมริกา) ออกแบบโกดังสินค้า 26
• จ่ายค่า Upgrade โปรแกรมเครื่องจักรให้ผู้ขาย (ประเทศเบลเยี่ยม) 28
• บริษัทติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเป็นคนกลางประสานงานกับ WIPO 29
เพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศเกาหลี 31
• ค่าบริการตรวจสอบสินค้า (Audit) จ่ายให้บริษัทจากประเทศเวียดนาม 32
• จ่าย Admission Fee ไปประเทศญี่ปุ่น 32
• ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจ่ายให้แก่ UNFCCC หรือ FCCC 33
• ค่าธรรมเนียม Front-end-fee ที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บจากบริษัท 34
• กรณีบริษัทแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ 35
• ค่าสิทธิแห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับสหราชอาณาจักรอังกฤษ 36
และไอร์แลนด์เหนือ
• บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพักแบบโฮมสเตย์ จ่ายค่านายหน้าให้ตัวแทน 38
• บริษัทในประเทศไทยทำสัญญาว่าจ้างเชฟชาวญี่ปุ่น จากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น 40
• บริษัทโฆษณาใน Google และ Facebook หักเงินค่าโฆษณา 41
จากบัตรเครดิตส่วนตัวของกรรมการ
• ภาระภาษีบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีสถานประกอบการในไทย 42
ว่าจ้างบริษัทในไทยจัดหาสถานที่อบรมสัมมนา
• บริษัทส่งออกปากกาไปขายที่ประเทศปานามาพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า 44
จึงว่าจ้างบริษัทกฎหมายในปานามาดำเนินคดีและเรียกเก็บเงินค่าปรับ
• จ้างบริษัทที่ประเทศเยอรมนีเป็นคนกลางและประสานงานจัดหาคู่ค้า 45
• จ่ายค่าบริการฐานข้อมูลลูกค้าในต่างประเทศ 46
• อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย-สิงคโปร์ เรียกเก็บภาษีเงินได้ 47
จากค่าบริการส่วนบุคคล Director Fee
• การจ่ายเงินกำไรของบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 48
และเข้ามาประกอบกิจการในไทย
• กิจการสายการบินจ่ายค่าเช่าเครื่องบินให้แก่ผู้เช่า 49
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
• สวัสดิการ การศึกษาออนไลน์ แต่คอร์สเรียนจากต่างประเทศ 51
• บริษัทส่งออกสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไข Incoterm แบบ CIF รับรู้รายได้อย่างไร 52
• จ่ายค่านายหน้าจากการขายสินค้าไปต่างประเทศให้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นต่างชาติ 53