• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ดุษฎี พนมยงค์
  • ISBN :9789740209034
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 154
  • ขนาดไฟล์ : 7.15 MB
ท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ เป็นเจ้าของประวัติชีวิตที่เป็นเเบบอย่างอันหนึ่ง ซึ่งคงจะช่วยเป็นเครื่องชักนำให้กำลังใจเเก่อนุชนรุ่นหลัง ในการที่จะสร้างสรรค์รักษาอิสรภาพทางจิตปัญญาของตนเองไว้ เเละรู้จักคิดที่จะช่วยทำการเพื่อสร้างสรรค์อิสรภาพของสังคมต่อไป ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ ก็จะเป็นที่น่ายินดีว่า ชีวิตของท่านเมื่อยังอยู่ก็ได้ทำประโยชน์เเก่สังคมเเล้ว ครันล่วงลับจากไป ประวัติของท่านก็ยังเป็นเเบบอย่างที่มีประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไปชั่วกาลนานสารบัญ- ปฏิทินชีวิต- กำเนิดสกุลพนมยงค์- ลี้ภัยการเมือง- ชีวิตในจีน- พบผู้นำจีน- กับคอมมิวนิสต์- เดินทางออกจากจีน- บทส่งท้าย
- ปฏิทินชีวิต
- กำเนิดสกุลพนมยงค์
- ลี้ภัยการเมือง
- ชีวิตในจีน
- พบผู้นำจีน
- กับคอมมิวนิสต์
- เดินทางออกจากจีน
- บทส่งท้าย