• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : วรชาติ มีชูบท
  • ISBN :9789740214717
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 330
  • ขนาดไฟล์ : 13.98 MB
เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง "ประวัติต้นรัชกาลที่ 6" ข้อไขนี้จะช่วยขยายความในประวัติศาสตร์ต้นรัชกาลที่ 6 นั้นให้สมบูรณ์และชัดเจน ผู้เขียน วรชาติ มีชูบท ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 นี้ กล่าวกันว่ามีอยู่ 6 เล่ม แต่เฉพาะเล่มที่ 1 นั้น สำนักพิมพ์มติชนได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และได้รับความนิยม แต่ก็มีข้อมูลเบื้องลึกของพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชบันทึกไว้ในประวัติต้นรัชกาลที่ 6 ที่เราอาจจะไม่ทราบ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงอธิบาย ด้วยหวังว่า ข้อไขนี้จะช่วยขยายความในประวัติต้นรัชกาลที่ 6 นั้นให้สมบูรณ์และชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่ 6 ต่อไป สารบัญ - ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 มีทั้งหมด 6 เล่ม - เจ้าพระยารามราฆพ - ศุภมิตร - ปัญหาเรื่องจะส่งผู้แทนพระองค์ไปช่วยงานราชาภิเษกของพระเจ้ายอร์ชที่ 5 - ฉันถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่ - ขมิ้นกับปูน - ความรำคาญต่างๆ ในวันแรก - ตั้งชื่อกรมทหารมหาดเล็กเพิ่มเติม - เรื่องตั้งรัฐมนตรีสภา - ถวายอดิเรกในรัชกาลที่ 6 ฯลฯ
- ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 มีทั้งหมด 6 เล่ม
- เจ้าพระยารามราฆพ
- ศุภมิตร
- ปัญหาเรื่องจะส่งผู้แทนพระองค์ไปช่วยงานราชาภิเษกของพระเจ้ายอร์ชที่ 5
- ฉันถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่
- ขมิ้นกับปูน
- ความรำคาญต่างๆ ในวันแรก
- ตั้งชื่อกรมทหารมหาดเล็กเพิ่มเติม
- เรื่องตั้งรัฐมนตรีสภา
- ถวายอดิเรกในรัชกาลที่ 6
ฯลฯ